2012-06-04

XXI зуун - Нарны физик- ийн ололтоос

XXI зуун - Нарны физикийн ололтоос

dynamosm

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

SunspotsForm

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

Flare

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

MDI-Sunspot-Crossings-2001-large

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

Solarwind

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

Spectacular

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

gcont, 13 May 2004, cut 2h

Астрономи, Астрофизикийн хичээл

Сэтгэгдлүүд